Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

เลือกภาษา

Thai English Filipino Indonesian Malay Vietnamese

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ปี60-69

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today408
Yesterday941
This week2279
This month12491
Total865944

วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 11:14
Powered by CoalaWeb

G-Chat + E-mail

ข่าวประกวดราคา

::วิสัยทัศน์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"::

ผู้บริหาร


นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ 
ผู้อำนวยการฯ กพจ.

ฐานข้อมูล กพจ.

ฐานข้อมูล กปม.

โคงการ/กิจกรรม

เว็บเพื่อนบ้าน

เว็บกรมประมงเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประมวลจริยธรรมฯ

ข้อมูลปลาไทย

E-book